Przypominamy Braciom szafarzom z roczników od III do VII, że książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” należy dostarczyć do 15 marca do swojego Odpowiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok.

Spotkanie rejonowe dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z rejonów: suskiego i wadowickiego odbędzie się 22 lutego 2013 roku w Bieńkówce. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz.16.30.

Msza Święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza i Opłatek Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

Boże Narodzenie 2012„Światło wiary pozwala nam rozpoznać
w nowonarodzonym Dziecięciu
Boga wiecznego i nieśmiertelnego.
Stajemy się świadkami Jego chwały.
Ten który był wszechmogący,
odział się w skrajne ubóstwo.
Taka jest nasza wiara, wiara Kościoła,
która pozwala nam wyznawać
chwałę Jednorodzonego Syna Bożego,
choć nasze oczy oglądają tylko człowieka,
Dziecię narodzone w betlejemskiej stajni.
Wcielony Bóg leży dzisiaj w żłobie,
a cały świat kontempluje Go w milczeniu.
Oby ludzkość dostrzegła w Nim
swojego Zbawiciela!”

bł. Jan Paweł II

Śp. Grzegorz KawalaDnia 14.12.2012 odszedł do Pana nasz Brat szafarz śp. Grzegorz Kawala. Miał 38 lat, był szafarzem z III rocznika.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w niedzielę 16.12.2012 o godz. 14.00 w parafii św. Barbary w Trzebini-Wodnej Krystynowie (ul. Tysiąclecia 49, Trzebinia).

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

Od 26 do 28 października 2012 roku w Bystrej, odbyła się druga tura rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy. Prowadził je ks. Roman Bogacz.