W sobotę 5 maja 2012 roku w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, odbyła się uroczysta Msza Święta w dniu święta św. Stanisława Kazimierczyka. Mszy przewodniczył ks. infułat Jerzy Bryła, kazanie wygłosił ks. prof. Jan Machniak. Wśród kapłanów był kapelan nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej - ks. Jerzy Serwin.

W niedzielę 13 maja 2012 roku, bierzemy udział w procesji z Wawelu na Skałkę. Spotykamy się przy furcie klasztornej Bazyliki Bożego Ciała najpóźniej do godz. 8:00. Wraz z Księżmi Kanonikami, udajemy się na Wawel niosąc relikwie św. Stanisława Kazimierczyka umieszczone na specjalnym feretronie.

W sobotę 5 maja 2012 roku o godz.19.00 spotykamy się w Kościele Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu, na III Pielgrzymce nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej, do grobu swojego patrona św. Stanisława Kazimierczyka, Uczestniczymy we Mszy św. w albach.

„Chcemy dziękować Bogu za Jego miłość, 
która jest silniejsza od śmierci i grzechu. 
Ta miłość objawia się i urzeczywistnia 
jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu 
i przynagla każdego człowieka, 
aby i on z kolei czerpał miłość miłosierną 
od Ukrzyżowanego”.

bł. Jan Paweł II

Drogi Bracie!

Przeżywając radość wielkanocnego poranka życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus obdarzał swoją łaską codzienność naszych spraw i posług, wlewał niezachwianą nadzieję i pomnażał siły w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niech Maryja, cichy świadek śmierci i zmartwychwstania swego Syna, wspomaga w odważnym i wiarygodnym świadczeniu o Zmartwychwstałym, abyśmy głosili z entuzjazmem, że On żyje i współdziała z tymi, którzy Go miłują.

Radosne „Alleluja” niechaj rozbrzmiewa w Twoim sercu i Waszych Rodzin oznajmiając, że Pan zmartwychwstał!

Ks. Jerzy Serwin
Ks. Mariusz Susek

Msza Krzyżma Świętego odbyła się 5 kwietnia 2012 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Błogosławieństwo nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbyło się 31 marca 2012 rok w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.