Wylosowałeś następujący cytat:

Stań się bezbronnym przede Mną, a Ja udzielę ci Mojego pokoju. Kochaj Mnie ponad wszystko, a wzbijesz się na rozłożystych skrzydłach ponad ciemne otchłanie ziemskiego pielgrzymowania. Ileż łask zbierzesz cierpliwością i delikatnością!… Błogosławię ci+