Cytat z Pisma Świętego

Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (J 4, 7, 9)


ks. Artur Czepiel E.c.
wyświęcony w 2012 roku

Duszpasterz szafarzy od 1 sierpnia 2022 roku


Poprzedni Duszpasterze


ks. Jerzy Serwin (2005-2017)


ks. Michał Leśniak (2017-2018)


ks. dr Ryszard Kilanowicz (2018-2022)