Od 28 do 30 września 2012 roku w Bystrej, odbyły się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy.

W dniu 22.09.2012 odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium bł. Jana Pawła Kraków – Łagiewniki.
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo w naszym świętowaniu naszej służby Chrystusowi Eucharystycznemu w posłudze chorych i cierpiących naszych Braci i Sióstr.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, bp. Adamem Bałabuch i bp. Jan Zając wyrazili pod Waszym adresem głębokie uznanie „że pielgrzymka była zorganizowana perfekcyjnie”.

Jesienią tego roku, na spotkaniach formacyjnych w rejonach odbędą się wybory odpowiedzialnych za nadzwyczajnych szafarzy w  poszczególnych rejonach.

Ksiądz Jerzy prosi wszystkich szafarzy o obecność i omodlone kandydatury.

Marsz dla życia i rodziny 

 Z radością informujemy, że dnia 14. października bieżącego roku odbędzie się w Krakowie Marsz dla Życia i Rodziny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej oraz ruchy i stowarzyszenia, dla których obrona życia ludzkiego jest ważna. Patronat nad marszem objął osobiście nasz Metropolita ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Wszyscy jeszcze bardzo świeżo mamy w pamięci i sercu dzisiejszą Pielgrzymkę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium bł. Jana Pawła w Łagiewnikach. 

Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo w dzisiejszym naszym świętowaniu naszej służby Chrystusowi Eucharystycznemu w posłudze chorych i cierpiących naszych Braci i Sióstr.