Cytat z Pisma Świętego

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14,1-3)

Jego Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie!

Dziękujemy za Błogosławieństwo, Kościołowi Świętemu, rodzicom, rodzinom, katechetom i duszpasterzom za formację duchową, dzięki której mogliśmy odpowiedzieć "Tak" na wezwanie naszych drogich księży proboszczów.

Dziękujemy za te blisko półroczne zdroje wiedzy dane nam przez znakomitych wykładowców Papieskiej Akademii Teologicznej i ojcowską opiekę Księdzu Jerzemu Serwinowi Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi OAZ.

Ekscelencja wybaczy, że słowa się łamią i serce drży. Ogarnia nas bowiem wielkie wzruszenie, bo będziemy nieść Chrystusa Miłosiernego, chorym w pokorze i posłuszeństwie naszym proboszczom.

Dlatego pokornie prosimy Was wszystkich tu zebranych na tej uroczystości, módlcie się za nami!

(w imieniu szafarzy dziękował Marek Polański)