Dyspozycję fizyczną, psychiczną i duchową do posługi szafarza czerpię z wiary w to, że Bóg ma mnie w swojej opiece, że troszczy się o mnie nawet jak o tym zapominam.

Jestem Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej VI grupy z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie – Kościelcu. Błogosławieństwo do tej zaszczytnej posługi otrzymałem z rąk księdza biskupa Jana Zająca w dniu 16 kwietnia 2011 roku i od tego czasu zaczęła się dla mnie piękna służba Bogu i ludziom.

Mija już pięć lat gdy 31.marca 2007r. ks.kard.St.Dziwisz pobłogosławił drugą grupę Pomocników w Udzielaniu Komunii Świętej, w tej grupie byłem i Ja.

{mp3}20110220/Rozmowy o wierze - nadzwyczajni szafarze Komunii swietej{/mp3}

Gdy w życiu stale układały mi się okoliczności życiowe myślałem, że inni mi łaskę wymadlają.

To zaszczyt dla mnie być dopuszczony do zanoszenia i podawania swoim braciom i siostrom Komunii św. Pragnę powiedzieć, że idąc pewnej niedzieli do chorych z Najświętszym Sakramentem, doświadczyłem wdzięczności Kościołowi, a konkretnie naszemu Arcypasterzowi, za tak wielkie docenienie mnie świeckiego człowieka, bym mógł nieść i podawać Najświętsze Ciało Chrystusa.

Moje pozytywne doświadczenie wyniesione z pracy ze świeckimi pomocnikami w udzielaniu Komunii świętej i diakonami stałymi, w diecezji Reggio Emilia - Włochy, pomogło mi w doświadczony sposób spojrzeć na powoływaną do istnienia przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej.

Jest to dla nas wielką radością, ponieważ otrzymujemy zaufanie Kościoła by jeszcze gorliwiej podjąć przykazanie miłości Boga i bliźniego.