Cytat z Pisma Świętego

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 16-17)

Wylosowałeś następujący cytat:

Eucharystia jest żywą tajemnicą Krzyża. […] Medytacja nad Męką Jezusa jest niczym Komunia Eucharystyczna, a Komunią niczym Pasja. Z Krzyża Jezus cię wzmocni i uczyni cię duszą eucharystyczną. W Eucharystii daje ci czerpać życie płynące z Krzyża. Eucharystia i Pasja to dwie nierozerwalne rzeczywistości.