Czcigodny Księże Kardynale.

W imieniu nowo-pobłogosławionych dzisiaj świeckich pomocników w udzielaniu Komunii św., na Twoje ręce składamy dziękczynienie Bogu za sakramenty wtajemniczenia Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii, dzięki którym wzrastaliśmy w wierze nadzieji i miłości by dziś zostać powołanymi do tej posługi. Jest to dla nas wielką radością, ponieważ otrzymujemy zaufanie Kościoła by jeszcze gorliwiej podjąć przykazanie miłości Boga i bliźniego. Również na Twoje ręce Czcigodny Księże Kardynale składamy gorące podziękowanie księdzu Jerzemu i wszystkim księżom i osobom świeckim za ich trud i pracę, którą włożyli w przygotowanie nas do tej posługi. Dziękujemy również naszym księżom proboszczom i parafiom za okazane nam zaufanie. Dziękujemy naszym rodzinom i przyjaciołom, którzy wspierali nas swoim słowem i modlitwą. Mając świadomość naszej ludzkiej małości i niegodności podejmujemy posługę świeckich pomocników z ufnością, że to sam Pan Jezus chce posłużyć się nami, aby chorzy i potrzebujący bracia i siostry mogli częściej przyjmować jego Najświętsze Ciało. Ufamy, że Pan udzielając nam błogosławieństwa przez Twoje pasterskie ręce, wylał na nas obficie swoją łaskę i uzdolnił do wypełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza. Zapewniamy również, że będziemy dbać o nasz stały rozwój duchowy abyśmy własnym życiem świadczyli o Chrystusie. Poczytujemy sobie za wielką łaskę ofiarowaną w intencji naszej i naszych rodzin Mszę świętą, za skierowane do nas słowo i błogosławieństwo. Obiecujemy naszą stałą pamięć modlitewną. Niech Jezus Miłosierny otoczy Cię miłością, radością i pokojem, niechaj udziela Ci wszelkich potrzebnych łask do prowadzenia Kościoła Krakowskiego.

Szczęść Boże.