Cytat z Pisma Świętego

Znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. (Rdz 8, 10-11)

Mija już pięć lat gdy 31.marca 2007r. ks.kard.St.Dziwisz pobłogosławił drugą grupę Pomocników w Udzielaniu Komunii Świętej, w tej grupie byłem i Ja.
Pięć lat, tyleż samo rekolekcji formacyjnych, różnych świadectw moich braci szafarzy.
Po ostatnich rekolekcjach przyszła refleksja, czy bycie Nadzwyczajnym Szafarzem zmieniło coś w  Moim życiu.?
Jaki byłem przed, kim jestem dzisiaj? Czy lepszym katolikiem grzesznikiem? Co tak naprawdę daje Mi formacja.?
Świadomość, że jestem dopuszczony do najbardziej świętych rzeczy kościoła katolickiego, nasuwa wciąż jedno pytanie, czy Ja............  jestem godny tej funkcji?

Mógłby ktoś powiedzieć że tak, Jesteś przecież dobrym mężem, ojcem ...?
Wydaje się że odpowiedź jest tak banalna jak postawione pytanie.?
......im bliżej odpowiedzi tym więcej zadaje sobie pytań.....

Słowa pieśni "Być bliżej Ciebie chce" sprawiają że,  posługa którą pełnię daje Mi ogromną radość i czuje się potrzebny.

I tak już pięć lat "JEZU UFAM TOBIE"

Tomasz.