W roku 1998 byłem na turnusie rehabilitacyjnym z osobami niepełnosprawnymi w Zakopanym. Gdy byliśmy z grupą w kościele braci Albertynów na Kalatówkach w czasie modlitwy bardzo wyraźnie dotarły do mnie słowa "Bądź Dobry Jak Chleb".

W roku 2001 na prośbę ks. Proboszcza zorganizowałem działalność na rzecz potrzebujących o nazwie "Bądź Dobry Jak Chleb".

W roku 2006 zrodziło się we mnie pragnienie zostania pomocnikiem w udzielaniu Komunii Św. z myślą o chorych, niepełnosprawnych.

Na kursie przygotowawczym dla pomocników w udzielaniu Komunii Św. poznałem ludzi myślących podobnie. Wykładowcy utwierdzili mnie w moim powołaniu. Odczuwam ogromną radość, że w Święta Wielkanocne będę mógł z Ciałem Chrystusa jechać do osób starszych i chorych (5 osób). Chwała Panu za słowa "Bądź Dobry Jak Chleb"

Flp.4.4