Cytat z Pisma Świętego

Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. (Ps 55,23)

Boże Narodzenie 2012„Światło wiary pozwala nam rozpoznać
w nowonarodzonym Dziecięciu
Boga wiecznego i nieśmiertelnego.
Stajemy się świadkami Jego chwały.
Ten który był wszechmogący,
odział się w skrajne ubóstwo.
Taka jest nasza wiara, wiara Kościoła,
która pozwala nam wyznawać
chwałę Jednorodzonego Syna Bożego,
choć nasze oczy oglądają tylko człowieka,
Dziecię narodzone w betlejemskiej stajni.
Wcielony Bóg leży dzisiaj w żłobie,
a cały świat kontempluje Go w milczeniu.
Oby ludzkość dostrzegła w Nim
swojego Zbawiciela!”

bł. Jan Paweł II

 

Drogi Bracie...

Niech ten błogosławiony czas nadziei, w którym wszystko się odradza, połączy nas we wspólnym dziękczynieniu za dar Boga, który stał się Człowiekiem, stoi przy  nas na dobre i na złe oraz pragnie z nami więzi, która jest fundamentem prawdziwego człowieczeństwa.

Łamiąc się opłatkiem życzymy Wam i Waszym Rodzinom, aby doświadczenie Obecności i Miłości Chrystusa napełniło Wasze serca ufnością i tęsknotą za Nim, abyśmy z wiarą dostrzegali w Nim swojego Pana i Zbawiciela.

Niechaj Niepokalana Matka Kościoła prowadzi nas przez ten Rok Wiary, byśmy byli dla tego świata prawdziwymi świadkami Bożej miłości.

Ks. Jerzy Serwin
Ks. Mariusz Susek

Kraków, 8 grudnia 2012 roku