Cytat z Pisma Świętego

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! (Mt 6, 7-13)

8 września 2015 roku w szpitalu w Oświęcimiu zmarł Ks. Prałat Franciszek CHOWANIEC. Wieloletni i zasłużony, pierwszy Duszpasterz i Moderator Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

 

---------------------------

KOCHANI!

Z wielkim bólem serca przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ks. Prałata Franciszka Chowańca. Dotarła ona do Nas rankiem, 08.09.2015., w liturgiczne Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy wraz z całym Niebem radujemy się z Narodzenia Tej, Która urodziła Naszego PANA, chcemy też Uwielbiać GO za dar życia Ks. Franciszka. Wielu z Nas Ks. Franciszka pamięta, wielu z Nas prowadził poprzez formację w charyzmacie Światło-Życie.

I choć będzie Nam bardzo brakować Ks. Prałata, Jego ciepła i uśmiechu, Jego modlitwy i wiedzy, Jego troski i zaangażowania – to przede wszystkim modlimy się do Dobrego Ojca, aby przyjął Go do radości Niebieskiego Jeruzalem. Jednocześnie Dziękujemy Bogu za Niego, za Jego posługę w Kościele, a zwłaszcza w Ruchu Światło-Życie i wśród Liturgicznej Służby Ołtarza.

KOCHANI!

Bardzo serdecznie Zapraszam Wszystkich, Kapłanów, Siostry Zakonne, Rodziny Domowego Kościoła, Animatorów, Młodzież i Dzieci do wspólnej modlitwy podczas pogrzebu naszego pierwszego Moderatora. Spróbujmy się wspólnie zachęcać i organizować, aby jak najliczniej uwielbiać Pana, Władcę życia i śmierci za Ks. Franciszka.

Ks. Michał Leśniak

*Na pogrzeb we Włosienicy będzie zorganizowany wspólny wyjazd. Zgłoszenia poprzez stronę www.krakow.oaza.pl i w Duszpasterstwie.