Cytat z Pisma Świętego

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie, (J 6,35)

Można się już zgłaszać na Rekolekcje 2015/16!