Cytat z Pisma Świętego

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

XVI Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2020/2021 

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już szesnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

Terminy zjazdów:

• 10.10.2020
• 14.11.2020
• 12.12.2020
• 16.01.2021
• 30.01.2021
• 06.03.2021
• rekolekcje 19-21.03.2021
• 27.03.2021

Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 27.03.2021 roku (UWAGA ZMIANA MIEJSCA) w Sanktuarium świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków).

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać TUTAJ, oraz wypełniając formularz poniżej.

Kandydatów można zgłaszać do 10 października 2020.


Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji krakowskiej

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę) oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5.05.2021 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę świętą Krzyżma świętego w Wielki Czwartek, oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień).

Zasady wyboru Kandydatów i formacji
Świadectwo


ZAPISY