Cytat z Pisma Świętego

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. (Mk 10,52)

XV Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2019/2020 

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już piętnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

Terminy zjazdów:

• 12.10.2019, godz. 9:00
• 16.11.2019, godz. 9:00
• 07.12.2019, godz. 9:00
• 11.01.2020, godz. 9:00
• 15.02.2020, godz. 9:00
• 07.03.2020, godz. 9:00
• rekolekcje 13-15.03.2020
• 28.03.2020, godz. 9:00

Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 4.04.2020 roku (UWAGA ZMIANA MIEJSCA) w Sanktuarium świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie kurialnej) lub można znaleźć go pobrać TUTAJ.

Kandydatów można zgłaszać do 12 października 2019.


Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji krakowskiej

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę) oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5.05.2020 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę świętą Krzyżma świętego w Wielki Czwartek, oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień).