Cytat z Pisma Świętego

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja – jak południe. (Ps 37, 4-6)

XIV Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2018/2019 

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już czternasty) kurs przygotowawczy do posługi świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

Zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej jest posługa do chorych w każdą niedzielę z Komunią Świętą. To podstawowe i jedyne zadanie. Dlatego warto poddać refleksji tę przestrzeń duszpasterską w naszych parafiach. Nadużyciem jest posługiwanie Szafarzy nadzwyczajnych rozdzielających Eucharystię podczas każdej Mszy świętej bez poważnej (koniecznej przyczyny).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie kurialnej) lub można znaleźć go na stronie internetowej TUTAJ.

Kandydatów można zgłaszać do 15 października.


Terminy zjazdów

27.10.2018, godz. 9:00-14:00
24.11.2018, godz. 9:00-14:00
  1.12.2018, godz. 9:00-14:00
12.01.2019, godz. 9:00-14:00
  9.02.2019, godz. 9:00-14:00
  9.03.2019, godz. 9:00-14:00
rekolekcje 22-24.03.2019

6.04.2019 - Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 13.04.2019 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Miejsce Formacji – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – Dom Duszpasterski.

Zgodnie z dekretem Metropolity Krakowskiego koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia: cele organizacyjne, zakup alby i cingulum, podręczników, zakup bursy i cyborium i uczestnictwo w rekolekcjach.