Cytat z Pisma Świętego

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 16-17)

Umiłowani, ci nasi bracia zostali wybrani z wielu parafii naszej Archidiecezji do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Przygotowali się do tego zadania przez udział w spotkaniach formacyjnych i dniu skupienia. Dziś zostanie im udzielone upoważnienie do zanoszenia Komunii świętej chorym. W razie pilnej potrzeby będą także pomagać kapłanom w udzielaniu tego Sakramentu w kościele, a jeśli zaistnieje taka konieczność, zaniosą Wiatyk osobom znajdującym się w bliskim niebezpieczeństwie śmierci.

Z obrzędu błogosławienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

KURS DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ROKU FORMACYJNYM 2016/2017

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już dwunasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

W dniu 29.10.2016 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpocznie się kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym spotkaniu do godziny 14.00): 29.10.2016; 12.11.2016; 10.12.2016; 14.01.2017; 28.01.2017; 18.02.2017; 1.04.2017 oraz wyjazdowe rekolekcje 24-26.03.2017 w Bystrej (przyjazd w piątek do godz. 18.00 – rozjazd w niedzielę po obiedzie). Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 8.04.2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu, zakup alby, zakup bursy, uczestnictwo w rekolekcjach).

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Jerzego Serwina (w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie kurialnej lub można go pobrać TUTAJ).
Kandydatów można zgłaszać do połowy października.