Cytat z Pisma Świętego

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (J 11,25-26)

1. W każdy czwartek w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu jest celebrowana Msza św. za wstawiennictwem św. Stanisława Kazimierczyka o godz. 19.00.

2. Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji w książeczkach "Pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej" od 2012 roku:  

- Każdy szafarz każdego roku zapisuje się na rekolekcje w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 10 września bieżącego roku na jeden z zaplanowanych terminów telefonicznie (12 62 88 231) lub osobiście. Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00. 

- Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy to oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na rekolekcjach. 

- Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

3. Rekolekcje 2011/2012 w czterech terminach razem dla I, II, III, IV i V grupy szafarzy. 

- 4 termin:6-8 stycznia 2012 roku – ks. Roman Bogacz

- grupa VI: 16-18 grudnia 2011 roku – ks. Stanisław Szczepaniec.

4. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała, formacja stała odbywa się przede wszystkim we wspólnocie, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej żyje i spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (przynajmniej jesienią - listopad i na wiosnę) - informacje u swoich rejonowych - oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie – dział DOKUMENTY). 

5. W przyszłym roku VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. będzie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium bł. Jana Pawła do Łagiewnik, 22 września 2012 roku. Organizatorami będziemy MY wraz Komisją Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, której przewodniczy bp. Adam Bałabuch z Świdnicy. Wstępny program:

10.45 - Zawiązanie wspólnoty - Bazylika Miłosierdzia Bożego

11.00 - Konferencja

11.45 - Przygotowanie do mszy św.

12.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. kard Stanisława Dziwisza

Przerwa na posiłek

14.00 - Droga światła - przejście do Sanktuarium bł. Jana Pawła II i Centrum Jana Pawła II.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II i oddanie czci relikwiom

Informacja o wznoszonym Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II 

ok. 16.00 - Zakończenie pielgrzymki

6. W dniu 29.10.2011 roku o godz. 9.00 Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach rozpoczoł się kolejny - siódmy kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 31.03.2012 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

7. Opłatek z Księdzem Kardynałem będzie 13.01.2012 (piątek) w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 18.00. Na życzenie Księdza Kardynała będziemy go przeżywać wspólnie ze Służbą Liturgiczną i Ruchem Światło-Życie. Jest zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczystych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym. W Bazylice po ubraniu alby zajmujemy miejsce na Eucharystii w ławkach z prawej strony Bazyliki, zaś na życzenia przechodzimy do holu dolnego kościoła i tam też zaraz po Mszy św. w strojach liturgicznych składamy życzenia i łamiemy się opłatkiem z Księdzem Kardynałem. Prośba, aby zorganizować wyjazd ze Służbą Liturgiczną z Parafii na opłatek.

8. Wielkoczwartkowa Pielgrzymka Służby Liturgicznej Katedra/Łagiewniki 5.04.2012 roku, godz.10.00.

9. III Pielgrzymka do grobu św. Stanisława Kazimierczyka patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej (sobota) 5.05.2012 roku. Msza św. o godz. 19.00.

10. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z Rodziną) włączają się także w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej - 1.09.2012 roku (sobota).

11. Pod koniec czerwca będzie tradycyjna „majówka” o miejscu i terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

12. W dniach 15-17.06.2012 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rekolekcje poprowadzi ks. Roman Pindel – Temat: „Czy Bóg Kobiet Biblii jest inny?” Zapisów na rekolekcje można dokonywać w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 9.06.2012 r. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie. Ta informację proszę przekazać w gronie przyjaciół i znajomych.

13. W trosce o formację Ministrantów Słowa Bożego w naszej Archidiecezji oraz powołania kapłańskie zgodnie z wolą Ks. Kardynała będą organizowanie przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie dni skupienia dla w/w chłopców. Odbywać się będą w domach rekolekcyjnych w Bystrej, Zembrzycach i Mucharzu w 11 seriach terminowych od listopada do czerwca. Zasada udziału w dniach skupienia wyglądałaby następująco: Dni skupienia przeznaczone są dla kandydatów dekanalnych kursów Ministrantów Słowa Bożego i Ministrantów Słowa Bożego już pełniących tą posługę, którzy zobowiązani byliby do uczestnictwa w takich dniach skupienia co drugi rok. W wyznaczonym terminie danego dnia skupienia uczestniczyliby chłopcy z 4 wyznaczonych dekanatów. Prowadzącymi będą Księża Moderatorzy Dekanalni. Na Eucharystię sobotnią lub niedzielną przyjeżdżać będą Księża Przełożeni z Krakowskiego Seminarium Duchownego z okolicznościowym kazaniem, natomiast od piątku wieczorem do obiadu w niedzielę uczestniczyliby klerycy podejmując spotkania w grupach, przestawiając życie seminaryjne oraz animując szeroko pojęty apostolat powołań. Na okolicznościowe spotkanie przybędą także nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej dając świadectwo o swojej posłudze. Nad całością tego dzieła czuwać będą Ks. Mariusz Susek i Ks. Krzysztof Wąs - moderatorzy z Duszpasterstwa Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. 

Terminy dni skupienia: 18-20.11 (Bystra), 25-27.11 (Mucharz), 9-11.12 (Bystra i Zembrzyce), 16-18.03 (Mucharz i Zembrzyce), 23-25.03 (Mucharz), 30.03-1.04 (Bystra), 20-22.04 (Mucharz), 27-29.04 (Bystra i Zembrzyce).

Ks. Jerzy Serwin