Cytat z Pisma Świętego

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie, (J 6,35)
 1. Trwają zapisy na rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, grupy od I do VI 

  28-30.09.2012 - ks. Bogdan Zbroja
  26-28.10.2012 - ks. Roman Bogacz
  23-25.11.2012 - ks. Bogdan Zbroja
  4-6.01.2013 - ks. Roman Bogacz

  Rekolekcje dla grupy VII w dniach 14-16.12.2012 – poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec – /nie ma potrzeby zapisów – przyjeżdżają wszyscy z grupy VII/

  - Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 10 września 2012 roku na jeden z zaplanowanych terminów telefonicznie (12 628 82 31) lub osobiście. Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na cztery tury rekolekcji powinno się zapisać ponad 200 nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 50 uczestników na rekolekcje. Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 i w sobotę od 10.00 do 13.00. Koszt rekolekcji 150 zł.

  - Na rekolekcje szafarze z grup od III do VII przywożą ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy, to oddzielnie dla każdego).

  - Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie. 

 2. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej – 1.09.2012 (sobota), godz. 11.00. Na tej pielgrzymce nadzwyczajni szafarze ubrani w albach wejdą z całą asystą w procesji wejścia, zajmą wyznaczone miejsce, oraz podejmą posługę pateny w czasie Komunii św.

 3. W dniu 22.09.2012 (sobota) odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach – szczegóły w specjalnie przygotowanym materiale na stronie www.nszafarze.org

 4. Opłatek z Księdzem Kardynałem dla Was i Waszych rodzin będzie 10.01.2013 (czwartek) w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 17.00. Będziemy go przeżywać wspólnie ze Służbą Liturgiczną i Ruchem Światło-Życie. Jest zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczystych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym. W Bazylice po ubraniu alby zajmujemy miejsce na Eucharystii w ławkach z prawej strony Bazyliki, zaś na życzenia przechodzimy do holu dolnego kościoła i tam też zaraz po Mszy św. w strojach liturgicznych składamy życzenia i łamiemy się opłatkiem z Księdzem Kardynałem.

 5. Przedłużenie misji do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. na kolejny rok uzyskujemy na podstawie opinii Księdza Proboszcza i udziału w rekolekcjach dla nadzwyczajnych szafarzy oraz lektury przynajmniej jednej książki. 

 6. Bardzo prosimy, aby informować Księdza Opiekuna lub Odpowiedzialnych w rejonach, o wydarzeniach związanych z Waszą posługą czy o wydarzeniach losowych. Dobrze by było, aby w miarę możliwości postarać się o adres e-mail lub grzecznościowy kogoś z rodziny. Wtedy informacje byłyby przekazywane szybko i sprawnie.