Cytat z Pisma Świętego

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! (Mt 6, 7-13)

Na najbliższych jesiennych formacyjnych spotkaniach Rejonowych obędą się wybory nowych Odpowiedzialnych. Ksiądz Jerzy prosi wszystkich szafarzy o obecność i omodlone kandydatury. 

Poniżej terminy i miejsca spotkań:

Rejon 1 – Kraków Centrum
piątek 23 października 2015 godz. 17.00 - parafia św. Mikołaja, Liszki 11.

Rejon 2 – Kraków Nowa Huta
sobota 7 listopada 2015 godz. 18.00 - parafia Miłosierdzia Bożego, Kraków ul. Bpa Bandurskiego 12 (os. Oficerskie).

Rejon 3 – Kraków Podgórze
13 listopada 2015 godz. 18.30 - parafia św. Jadwigi Królowej, Kraków, ul. Zagaje 42 (Kliny Borkowskie).

Rejon 4 – chrzanowski
piątek 9 października 2015 godz.16.30 - parafia MB Różańcowej Gromiec.

Rejon 5 i 6 – wadowicko-suski
piątek 16 października 2015 godz. 17.00 – parafia św. Marcina, Bystra Podhalańska 2.

Rejon 7 – myślenicki
sobota 7 listopada 2015 godz. 10.00 - parafia św. Wojciecha BM Osieczany 197.

Rejon 8 – podhalański
sobota 10 października 2015 godz.10.00 - parafia MB Królowej Aniołów, Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 202.