Cytat z Pisma Świętego

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają. (Na 1,7)

Wiosenne formacyjne spotkania Rejonowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w następujących terminach:

• Rejon 2 – Kraków Nowa Huta 
Parafia św. Józefa, Kraków, os. Kalinowe 5 - piątek 13 marca 2015 od godz. 17.45

• Rejon 4 – chrzanowski 
Parafia św. Marii Magdaleny i św. Andrzeja w Zalasiu - piątek 6 marca 2015 od godz. 17.00

• Rejon 5 i 6 – wadowicko-suski
Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni - piątek 6 marca 2015 od godz. 18.00 

Terminy spotkań w pozostałych Rejonach będą podane w późniejszym terminie.