Cytat z Pisma Świętego

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.” (Prz 3,5.6)

Wobec narastających obaw w szeregach Nadzwyczajnych Szafarzy chciałbym zwrócić uwagę na następujące sprawy:

Zbliżające się wydarzenia:

Błogosławieństwo nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej najprawdopodobniej będzie odsunięte w czasie.

Msza Krzyżma Świętego nie będzie miała charakteru Diecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej

Niedziela Miłosierdzia Bożego nie będzie miała charakteru pielgrzymki ogólnej do Krakowskich Łagiewnik.

Z wielką roztropnością, stosując zasady higieny, posługujemy chorym, (radzę wpierw zadzwonić, poinformować, a przede wszystkim UŚWIADOMIĆ chorych i ich opiekunów o zagrożeniu, NIE Jezus Eucharystyczny przenosi wirusa ale TY). Znasz stan zdrowia swoich chorych, którym posługujesz. Uważam, że nie potrzeba dekretu zakazującego definitywnie Twojej posługi, wystarczy tylko ROZUM i ROZTROPNOŚĆ, którymi Cię Bóg obdarował. Jeśli masz jakiekolwiek obawy, to poradź się proboszcza lub przedyskutuj daną sprawę z chorym lub jego bliskimi. Twoja posługa jest nieoceniona dla chorego, ale TY sam, o tym nie wiedząc, możesz być nosicielem wirusa. Dlatego w imię odpowiedzialności za zdrowie i życie chorego większym dobrem, po rozeznaniu, może być decyzja, aby nie podjąć swojej posługi.

Usilnie zachęca się aby przyjmować Komunię Świętą na rękę. Czy to uznajesz czy nie, wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową (wystarczy, że zarażony chuchnie na Ciebie, Twoją dłoń i już istnieje ryzyko, że zostaniesz zarażony i będziesz zarażał dalej). Nie ma tu miejsca na emocje, prywatne odczucia. W duchu POSŁUSZEŃSTWA Kościołowi, każdy z nas, szafarzy zwyczajnych i nadzwyczajnych jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń co do formy podawania Jezusa, a tym bardziej w czasie epidemii. Praktyka Komunii Świętej na rękę jest praktyką znaną do VIII wieku w Kościele, jeśli masz Bracie z tym problem, to przypominam Ci, że TWOJE DŁONIE, tak samo jak KAŻDEGO świeckiego są niekonsekrowane, a Tobie Kościół powierzył misję rozdzielania Ciała Pańskiego.

Wielkim pożytkiem, a zarazem świadectwem i wzorcem jest uczestniczenie Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w Eucharystii ale przy stosowaniu się do rozporządzeń Kościoła w tych trudnych czasach. Dlatego, jeśli już zdecydujesz się uczestniczyć w Eucharystii, czy to w niedzielę, czy w tygodniu, stosuj się do zaleceń i przyjmij Pana na swą dłoń według określonych przepisów.

Do Komunii Świętej podchodzimy procesyjnie. Przyklękamy na prawe kolano, potem w postawie stojącej przyjmujemy Jezusa na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, następnie w obecności szafarza, prawą ręką wkładamy Hostię do ust.

Formę Komunii Świętej na rękę stosujemy również odwiedzając chorych dla WŁASNEGO i ICH dobra, pamiętając o obowiązkowym zachowaniu higieny przed rozpoczęciem obrzędu (dezynfekcja dłoni, lub ich umycie zgodnie z zaleceniami).

Modlimy się nieustannie za siebie. Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Liturgia Godzin, Adoracja indywidualna to podstawowe formy wspierania wszystkich ludzi: chorych, pogrążonych w lęku i strachu a także tych, którzy spieszą im z pomocą.

Starajmy się nie podsycać już panującego stanu napięcia w społeczeństwie. Wykażmy się odpowiedzialnością za słowo w naszych Rodzinach i środowiskach, również tych wirtualnych.

Drodzy Bracia, wspierajmy się będąc jednością. W tym siła Kościoła od wieków. Jeśli ludzie tworzący Kościół o to nie zadbają, nasza misja i autentyczność w świecie staje się rozmyta i nieklarowna. Na tym polega pokora, że jeśli czegoś nie rozumiem, to staram się ufać bardziej Bogu i Kościołowi.

Wszelkie rozterki i niepewności proszę rozwiewać na adoracji, modlitwie, w sakramencie pokuty i pojednania lub na rozmowie, do której zachęcam zawsze (numeru ten sam, a telefon zawsze włączony).

Zapraszam do włączenia się w codzienną modlitwę różańcową o godz. 20:30, (również dostępną w przestrzeni wirtualnej) oraz do śledzenia transmisji o godz. 21.37 z Sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, gdzie ma miejsce modlitwa i błogosławieństwo Jezusem Eucharystycznym naszej Ojczyzny i całego świata.

Z kapłańskim pozdrowieniem, zapewnieniem i prośbą o modlitwę

ks. Ryszard Kilanowicz
Duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskie