Cytat z Pisma Świętego

Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszę (Iz 66,13)

BISKUP ADAM BAŁABUCH
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Sakramentów Episkopatu Polski

 Świdnica, dn. 31 maja 2014 r. 

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale!

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się w sobotę 20 września 2014. Będzie to szczególna okazja, by zawierzyć posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Najświętszej Maryi Pannie.

Serdecznie zapraszam zatem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z diecezji Waszej Eminencji, by przybyli oni do tego świętego miejsca.

Mam nadzieję, że nadzwyczajni szafarze wraz ze swoimi duszpasterzami i rodzinami licznie przybędą na naszą pielgrzymkę do Lichenia. Będę wdzięczny, gdy Ksiądz Kardynał zachęci duszpasterzy i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do wzięcia udziału w tej pielgrzymce. 

Program pielgrzymki:

g.11.00 – zawiązanie wspólnoty – Bazylika Licheńska - biskup Adam Bałabuch
g.11.15 – Wierzę w Syna Bożego – konferencję wygłosi ks. dr Krzysztof Ora
g.11.45 – przygotowanie do Mszy św.
g.12.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Stefana Cichego
            - przerwa
g.14.00 – modlitwa różańcowa
            - Zakończenie pielgrzymki

                                               Z pozdrowieniem w Panu

                                               † Adam Bałabuch

 

Drodzy Bracia,
Proponujemy wspólny wyjazd na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej autokarem wg niżej podanego programu.

1.Program

20.09. Sobota

00.00 (północ) Kraków. Wyjazd z Al. 3-go Maja (autokar parkuje na wysokości bram wejściowych stadionu Wisły; autokar podstawiony będzie w piątek o godz. 23.45)

11.00 – 14.45 Licheń. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (szczegółowy program powyżej).

~15.00 Zakwaterowanie w domu pielgrzyma

16.00 –18.00 Zwiedzanie sanktuarium

18.30 Obiadokolacja

21.00 Apel Jasnogórski

21.09. Niedziela

7.00 Odjazd z Lichenia

10.00 Tum k/Łęczycy. Msza św. w Archikolegiacie. Po Mszy św. zwiedzanie Archikolegiaty
”Wśród łęczyckich łąk i pól, z dala od zgiełku miasta, stoi najpiękniejsza w Polsce świątynia romańska. Jej potężna bryła, z absydami i wieżami, góruje nad całą okolicą. Archikolegiata w Tumie fascynuje ludzi od dawna. Jest to cudowna, monumentalna budowla, która w przeszłości była świadkiem wielu ważnych i podniosłych wydarzeń w historii naszego państwa.”

Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych

2.Koszt pielgrzymki wynosi 140 zł i obejmuje:
• przejazd,
 nocleg w domu pielgrzyma „Arka” (pokoje 4 osobowe),
 obiadokolację w sobotę,
 przewodnika po Sanktuarium,
 ubezpieczenie,

3.Przyjmowanie zgłoszeń.
 Zgłoszenia tylko przez stronę internetową wraz z wpłatą na nasze konto nr 39 1140 2004 0000 3702 0582 2842 /z dopiskiem Licheń/. Można wpłacać w dwóch ratach.
 W pielgrzymce oprócz nadzwyczajnych szafarzy mogą brać udział członkowie rodzin.
 W przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
 Przy zgłoszeniu należy podać dane do ubezpieczenia: nazwisko i imię, pesel, adres zamieszkania.


ZGŁOSZENIA NA PIELGRZYMKĘ ZAMKNIĘTE