Cytat z Pisma Świętego

Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło». (2Krn 20,20)

Niektórzy z Was, sygnalizowali, że odczuwają potrzebę jeszcze głębszego zaangażowania się i służbę w Kościele. Służba wyrażona jako konkretna diakonia w przestrzeni Kościoła znana jest od wieków. Na różnych etapach dziejów, była rozmaicie praktykowana. Wierzymy w obecność Ducha Świętego w Kościele, który oświeca wszystkich jego członków i w każdym momencie historii porusza serca tak pasterzy jak i wierzących do wielkich zadań i dzieł.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przygotował ofertę studiów teologicznych, które pomogą każdemu jeszcze bardziej i głębiej poznać naszą wiarę. Studia te mają na celu nie tylko pogłębienie swojej indywidualnej wiedzy z dziedzin teologii, dogmatyki, biblistyki, liturgiki, itp., ale mają dać wykształcenie, które w przyszłości będzie wymagane, jeśli w naszej diecezji zostanie rozezna potrzeba na jeszcze głębsze zaangażowanie świeckich w misję Ewangelizacyjną i sakramentalną. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej będą pierwszymi adresatami, do których będzie kierowana prośba o rozeznaniem, czy aby nie oddać się jeszcze bardziej na służbę swoich wspólnot.

Wierzę głęboko, że spośród nas zbierze się grupa, która na jesień rozpocznie studia, będące dla nich drogą do pogłębienia wiary ale również wejściem na drogę do przygotowania się do jeszcze większych zadań w Kościele.

Pismo przewodnie

Pozdrowienie braci nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Teologia systematyczna - plan