Cytat z Pisma Świętego

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2,6)

Spotkanie formacyjne Rejonu 1 odbędzie się w piątek 29 maja 2015 r. w Parafii św. Brata Alberta w Mnikowie (mapa). Rozpoczęcie Majówką o godz 18:00.