Cytat z Pisma Świętego

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-2, 13)

15 lipca 2013 roku zmarł nasz Brat - nadzwyczajny szafarz Komunii świętej; Ś.P. Marian Szczepanowicz z VI rocznika, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach. Miał 65 lat. Msza Święta oraz pogrzeb naszego Brata odbył się w sobotę 20 lipca o godz. 10:00 w klasztorze w Tyńcu. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie...

Za spokój duszy Ś.P. Mariana, od całej wspólnoty Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Krakowskiej zostało zamówionych 5 Mszy świętych w następujących terminach: 29 lipca, 30 lipca, 31 lipca, 1 sierpnia, 2 sierpnia. Wszystkie odprawione zostaną w Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu o godz. 6.30