Cytat z Pisma Świętego

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)

21 stycznia 2014 roku w wieku 47 lat zmarł nasz Brat szafarz - Ś.P. Piotr Prokop. Pogrzeb odbył się w sobotę 25 stycznia w  parafii św. Wawrzyńca w Regulicach, w której mieszkał i posługiwał. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel, Duszpasterz Trzeźwości i Kapelan Klubów Abstynenckich Diecezji Bielsko-Żywieckiejinicjator i duszpasterz wesel bezalkoholowych "Wesela Wesel". Kazanie wygłosił O. Albert Wach OCD, który specjalnie na uroczystości pogrzebowe przyleciał z Rzymu, gdzie obecnie posługuje. Jest on przyjacielem rodziny Ś.P. Piotra i jej przewodnikiem duchowym. W swoim kazaniu świadczył o wielkości życia duchowego naszego Brata, przekładającego się na życie codzienne. Szczególnym świadectwem były cytowane przez niego fragmenty korespondencji Piotra - dotyczące posługi nadzwyczajnego szafarza.

Ksiądz proboszcz Jan Piwowarczyk odczytał list od księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, skierowany do Żony Zmarłego oraz ich już dorosłych dzieci.

W celebrowaniu Mszy Świętej wzięło udział dwunastu kapłanów, wielu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, licznie zgromadzeni parafianie oraz przedstawiciele spotkań ”Wesela Wesel”, których Brat Piotr był współorganizatorem. Dowodem wdzięczności osób znających Piotra, było szereg Mszy zamówionych w Jego intencji, w tym dziewięć Mszy Świętych od nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (ich terminy zostaną podane w najbliższym czasie).

Wierzymy, że dobry Bóg przygarnął Go do siebie.

P.S.

Kolejne dwie Msze Święte za spokój duszy Ś.P. Piotra zamówili nadzwyczajni szafarze z Poręby Wielkiej. Zostaną odprawione w Kościele MB Fatimskiej w Porębie Wielkiej 5 oraz 19 lutego o godz. 17.00

--------------------------

"Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego"

Nie znajduję słów, którymi mogłabym wyrazić moją wdzięczność za Waszą miłość i dobroć, którymi mnie otoczyliście w czasie choroby i odejścia Piotra. Wasze wsparcie okazane poprzez modlitwę, post, dobre słowo i gotowość niesienia wszelkiej pomocy są dowodem żywotności i mocy Kościoła, żywej Wspólnoty, którą  jesteśmy. Bóg działał i działa poprzez Was, staliście się narzędziem Jego miłosierdzia.

Dziękuję za Wasz liczny udział w uroczystości pogrzebowej. Wasza obecność i modlitwa były źródłem umocnienia i pokrzepieniem serca.

Ufam, że dobry Pan obdarzy każdego z Was swoim błogosławieństwem i łaską.

Anna Prokop