Cytat z Pisma Świętego

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają. (Na 1,7)

W dniach 15-17 czerwca 2012 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej, organizowane są rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rekolekcje poprowadzi ks. Roman Pindel – Temat: „Czy Bóg Kobiet Biblii jest inny?”

Zapisów na rekolekcje można dokonywać w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 9.06.2012 r. 

Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie. 

Tą informację proszę przekazać w gronie przyjaciół i znajomych, zachęcając ich również do uczestnictwa.