Cytat z Pisma Świętego

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (Mk 1, 4-5)

W dniach 14-16.06.2013 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Wąs. Zapisów na rekolekcje można dokonywać w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 9.06.2013 r. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie.

Zachęćmy żony oraz inne bliskie nam kobiety - siostry, dorosłe córki, znajome.