Cytat z Pisma Świętego

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13,34-35)

Terminy dla roczników I-XI:

W tym roku formacyjnym rekolekcje dla roczników I-XI będą odbywać się w następujących terminach:

26-28.05.2017
09-11.06.2017
22-24.09.2017
06-08.10.2017
17-19.11.2017
01-03.12.2017
12-14.01.2018

Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Leśniak.

ZAPISY NA REKOLEKCJE

Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez:

najpóźniej do 15 września 2017 roku na jeden z podanych  terminów.

Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji.

Na siedem terminów rekolekcji powinno się zapisać ponad 420 nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 60 uczestników na rekolekcje.

Prosimy o przestrzeganie tego wymogu i nieodkładanie na ostatnią chwilę decyzji o wyborze terminu!!!

Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 oraz w czwartek od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00. W czasie wakacji od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 13.00.

Rekolekcje dla rocznika XII

Rekolekcje dla rocznika XII odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2017 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec.

Wszystkie tury rekolekcji odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej Przypominamy, rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek o 18.00, zakończenie następuje w niedzielę po obiedzie.

Koszt rekolekcji 150 zł.

REKOLEKCJE DLA ŻON NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

W dniach 2-4.06.2017 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Poprowadzi je ks. dr Robert Zych.

Zapisu na rekolekcje można dokonywać przez stronę internetową www.nszafarze.org oraz w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, Kraków, ul. Wiślna 12/6. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek 2.06. o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 4.06. po obiedzie.


FORMACJA STAŁA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Zgodnie z obowiązującym dekretem Biskupa Archidiecezji Krakowskiej, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę.

Na mocy wspomnianego dekretu nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej jest również obowiązany:

  • raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich,
  • uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę)
  • zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie - dział DOKUMENTY),

Dodatkowo nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej winien w miarę możliwości:

  • uczestniczyć w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka w dniu 5.05.2017 roku,
  • w procesji św. Stanisława z katedry na Wawelu na Skałkę,
  • w Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej (o ile to możliwe wraz z Rodziną) w dniu 26.08.2017 roku, oraz
  • w styczniowym opłatku u Biskupa Archidiecezji Krakowskiej.

PRZEDŁUŻENIE MISJI NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej odbywa się na podstawie przedłożonej opinii Księdza Proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Opinię, sporządzoną przez swojego Księdza proboszcza, nadzwyczajny szafarz dostarcza na rekolekcje, na których przekazuje je animatorowi rekolekcji.

Książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” nadzwyczajny szafarz dostarcza nie później niż do 15 marca każdego roku do swojego Odpowiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia.

Uaktualnione książeczki Odpowiedzialny Rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej na ul. Wiślnej 12/6 nie zajmuje  się przyjmowaniem opinii oraz książeczek w celu przedłużenia misji!!!