Cytat z Pisma Świętego

Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. (Ps 55,23)

REKOLEKCJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.
W ROKU FORMACYJNYM 2016/2017

GRUPA I - X

Rekolekcje 2016/2017 są do wyboru w siedmiu terminach razem dla grup do I-X nadzwyczajnych szafarzy, przed nami jeszcze terminy:
3 termin: 16-18 września 2016 roku
4 termin: 7-9 października 2016 roku
5 termin: 21-23 października 2016 roku
6 termin: 18-20 listopada 2016 roku
7 termin: 13-15 stycznia 2017 roku
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Robert Zych.

Rekolekcje 2017/18 będą do wyboru w siedmiu terminach razem dla grup do I-XI nadzwyczajnych szafarzy. Pierwsze dwa:
1 termin: 26-28 maja 2017 roku
2 termin: 9-11 czerwca 2017 roku
Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Leśniak.

Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową www.nszafarze.org lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie (12-628-82-32) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na jeden z zaplanowanych terminów. Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na siedem terminów rekolekcji powinno się zapisać ponad 420 nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 60 uczestników na rekolekcje. Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 oraz w czwartek od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00. W czasie wakacji od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 13.00. Koszt rekolekcji 150 zł.

GRUPA XI
Rekolekcje 9-11 grudnia 2016 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec.

Wszystkie tury rekolekcji odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej (rozpoczęcie kolacją w piątek o 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie).

PRZEDŁUŻENIE MISJI NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej będzie na podstawie przedłożonej opinii Księdza Proboszcza i udziału w rekolekcjach.
Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji w książeczkach „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej”:
1. Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową www.nszafarze.org lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie (12-628-82-32) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na jeden z zaplanowanych terminów.
2. Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy to oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na re-kolekcjach.
3. Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego Odpowiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki Odpowiedzialny Rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

FORMACJA STAŁA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę) oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lek-tur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5.05.2017 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz w styczniowym opłatku u Księdza Kardynała.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z Rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej - 26.08.2017 roku (sobota).

Opłatek z Księdzem Kardynałem będzie 7.01.2017 (sobota) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach o godz. 17.00. Jest zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczystych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym.

REKOLEKCJE DLA ŻON NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

W dniach 2-4.06.2017 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Poprowadzi je ks. dr Robert Zych.
Zapisu na rekolekcje można dokonywać przez stronę internetową www.nszafarze.org oraz w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, Kraków, ul. Wiślna 12/6. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek 2.06. o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 4.06. po obiedzie.