Cytat z Pisma Świętego

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Ks. Dyrektor Jacek Konieczny – organizator XXIII Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – bardzo prosi o pomoc nadzwyczajnych szafarzy w rozdawaniu Komunii Świętej podczas Mszy w Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 13 września 2015 roku.

Wszystkich gotowych do posługi szafarzy bardzo proszę o wcześniejszy kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin.
Tel. 12-628-81-50 (do godz. 13:00) lub 601-501-735.