Cytat z Pisma Świętego

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10,27-30)

W niedzielę 12. maja 2013, w uroczystość św. Stanisława, uczestniczymy w procesji z Wawelu na Skałkę niosąc relikwie św. Stanisława Kazimierczyka.

W procesji uczystniczymy w albach. Spotykamy się przy furcie klasztornej Bazyliki Bożego Ciała najpóźniej do godz. 8:00. Wraz z Księżmi Kanonikami udajemy się na Wawel niosąc relikwie św. Stanisława Kazimierczyka umieszczone na specjalnym feretronie. Możemy pozostawić zbędne rzeczy w salce przy furcie. Kiedy ruszy procesja z Wawelu na Skałkę niosący relikwie św. Stanisława będą się zmieniać. Po Mszy św. na Skałce relikwie odprowadzimy bezpośrednio do Bazyliki Bożego Ciała.