Cytat z Pisma Świętego

«Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!» (Tb 7,16b)