Cytat z Pisma Świętego

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (Łk 2, 46-47)

Drodzy Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii!

Dziękuję za Waszą posługę w czasie XXIII Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii. Była ona wielką pomocą dla pielgrzymów, którzy pragnęli przyjąć Komunię św. Wielu z nich na moje ręce wyrażało podziękowanie za Wasze świadectwo o miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Dziękując, już dziś proszę byście pamiętali, że jesteście zaproszeni na każdą pielgrzymkę rodzin do Kalwarii.

Z modlitewną pamięcią

Ks. Jacek Konieczny