Cytat z Pisma Świętego

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus». (Łk 1, 30-31)

5 maja 2023 roku wspominaliśmy Św. Stanisława Kazimierczyka – patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej.

Kulminacyjnym punktem tego święta była Eucharystia sprawowana przy grobie św. Stanisława w kościele pw. Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, której przewodniczył ks. bp Robert Chrząszcz. Ta Msza św. była wspaniałą okazją do podziękowania Panu Bogu za kolejny rok posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Zebranych przywitał proboszcz parafii - ks. Przemysław Soboń CRL. Ks. Biskup Robert w wygłoszonej homilii, dziękując  szafarzom, jednocześnie przekazał zachętę, aby nieśli Pana Jezusa do ludzi nie tylko pod eucharystyczną postacią Chleba, ale przede wszystkim poprzez swoją postawę i świadectwo życia. Ks. Biskup wskazał, że to właśnie ludzie świeccy mają często większą możliwość oddziaływania na swoje środowisko niż kapłani.

W czasie Eucharystii błogosławieństwo do posługi przyjął Przemysław Bodziony z Mszany Dolnej. Na zakończenie Mszy Świętej słowa podziękowania wypowiedział ks. Artur Czepiel, Archidiecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Po zakończeniu Mszy św. i uroczystym błogosławieństwie, nadzwyczajni szafarze, którzy w tym roku przeżywają 10-lecie swojej posługi otrzymali pamiątkowe listy i książki, które wręczył biskup Robert.

Robert Czaja, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej


1 pieśń na wejście w wykonaniu chóru nszk

2 przywitanie przez ks. Proboszcza

3 słowo wstępne ks. bpa Roberta

4 kazanie ks. bpa Roberta

5 przyjęcie nowego nadzwyczajnego szafarza

6 podziękowania ks. Artura

7 zakończenie - błogosławieństwo ks. bpa

8 zakończenie, podziękowania