Cytat z Pisma Świętego

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13,34-35)

Od 1 do 3 marca 2013 roku w Bystrej, odbyła się ostatnia tura rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

FOT. Piotr Kuzera