Cytat z Pisma Świętego

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (Łk 2, 46-47)

Z dniem 22 marca 2018 roku, Ks. Abp Marek Jędraszewski, powołał na Kapelana nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej ks. Ryszarda Kilanowicza.