Cytat z Pisma Świętego

Znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. (Rdz 8, 10-11)

Marsz dla życia i rodziny 

 Z radością informujemy, że dnia 14. października bieżącego roku odbędzie się w Krakowie Marsz dla Życia i Rodziny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej oraz ruchy i stowarzyszenia, dla których obrona życia ludzkiego jest ważna. Patronat nad marszem objął osobiście nasz Metropolita ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Rozpoczniemy Mszą świętą w Bazylice św. Floriana (ul. Warszawska 1) o godzinie 12.15, a potem ulicą Floriańską przejdziemy do Bazyliki Mariackiej. Pragniemy w ten sposób dać wyraz naszej trosce o polskie rodziny oraz podkreślić prawdę o tym, że to Bóg jest dawcą wszelkiego życia, a człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma prawo do życia, ma prawo do tego, by począć się – jak podkreślił ks. kardynał Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej podczas XX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – „w miłości małżeńskiej, a nie w laboratoriach”.

Marsz dla Życia i Rodziny będzie miał miejsce w szczególnym czasie. W tym dniu będziemy obchodzić w całej Polsce Dzień Papieski pod hasłem „Błogosławiony Jan Paweł II Papież Rodziny”. Zaś 11 października papież Benedykt XVI otworzy Rok Wiary. To właściwy czas, aby dać świadectwo wiary, świadectwo przywiązania do Kościoła, świadectwo pamięci o osobie i o nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II.

Aby to nasze publiczne świadectwo wiary było dostrzeżone przez społeczeństwo potrzebny jest liczny udział wiernych

Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej Archidiecezji serdecznie zaprasza wszystkie ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia naszej Archidiecezji do czynnego udziału w Marszu i wsparcia modlitewnego tego przedsięwzięcia.

Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim członkom wspólnot