Cytat z Pisma Świętego

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 16-17)

Mamy za sobą II Dzień Skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej dla kolejnej grupy z naszej Archidiecezji.

Program tego dnia (21 listopada 2020 roku) był bardzo okrojony w związku z całą sytuacją. Podstawową formacją na stopniu diecezjalnym dla Świeckich Pomocników w udzielaniu Komunii Świętej są weekendowe rekolekcje. Jednakże dzień ten, choć krótki, przepełniony był bogactwem treści. Rozpoczął się Jutrznią i konferencją. Ksiądz mgr lic. Paweł Odziomek poprowadził modlitwę a podczas konferencji mówił: "Kiedy spojrzymy na ten temat widzimy niejako dwa człony złączone spójnikiem „i”, ale jednak osobno. Z jednej strony mamy posłuszeństwo Bogu, a z drugiej posłuszeństwo Kościołowi. I w złej interpretacji, która coraz częściej powszechnie dochodzi do głosu, posłuszeństwo Kościołowi sprzeciwia się posłuszeństwu Bogu. Tymczasem tym spójnikiem między tymi dwoma wymiarami posłuszeństwa nie jest tylko „i”, ale osobowy Bóg, który jest obecny w swoim Kościele i nieustannie mówi do nas także przez naszych pasterzy. Trzeba nam patrzeć na Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym On sam jest obecny. Nie można oddzielić Boga od Jego Kościoła. Pięknym jest gdy ukazuje się nie tylko księgę Ewangelii, ale jeszcze piękniejszym momentem w życiu człowieka, jest moment w którym człowiek Ewangelię ukazuje własnym życiem".

Dalej, w trakcie Eucharystii Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej ks. Ryszard Kilanowicz mówił o realnej obecności Pana. W nawiązaniu do wspomnienia, ofiarowania Najświętszej Maryi Panny mówił: "Czymże jednak jest ofiarowanie w świątyni jak nie szukaniem Bożej obecności w świecie. Prawda, a zarazem tajemnica Bożej obecności jest fundamentem wiary każdego człowieka. Wy jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej macie możliwość fizycznie doświadczać Jezusa, a obecna sytuacja również innym wierzącym daje możliwość dotykania Pana. Jednakże do tego nie wystarczy wzrok i dotyk, czy smak. Potrzeba czegoś więcej, potrzeba zmysłu wiary". Po Eucharystii była możliwość trwania w ciszy przed Panem. Adoracja Jezusa Eucharystycznego zakończyła II Dzień Skupienia.

Mimo braku możliwości podzielenia się swoim doświadczeniem między sobą poprzez rozmowę, dla blisko 130 mężczyzn, ważne stało się budowanie poczucia wspólnoty i gromadzenie się wokół realnie obecnego Boga.

(fot. ks. R. Gacek)