Cytat z Pisma Świętego

W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. (Iz 30,15)

Króluj nam Chryste

Drodzy Bracia!

Sytuacja w której znajdujemy się w obecnym czasie wymaga od nas bardzo wielkiej roztropności, której przejawem jest odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka.
Nasza posługa na dzisiaj nie została zawieszona. Tym samym pragnę przypomnieć
o ustaleniach, które zostały wprowadzone w maju i obowiązują nadzwyczajnych szafarzy względem odwiedzin chorych:
• wraz z własnym Księdzem Proboszczem należy rozeznać sytuację indywidualnie względem każdego chorego, co do własnego i jego stanu zdrowia,
• posługę wykonywać tylko względem tych chorych, którzy sami, lub w porozumieniu ze swymi rodzinami, o taką posługę poproszą,
• w trakcie posługi stosować określone wskazania higieniczne (dezynfekcja rąk oraz prawidłowo założona maseczka).

Jeśli jednak są słuszne przesłanki i obawy co do własnej posługi, to w duchu odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka proszę posługę wstrzymać. Odwiedzanie chorych nie może być przez nikogo narzucone ani na nikim wymuszone. Dotyczy to tak chorych jak i świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej.

Na rok formacyjny 2020/2021 jesienne rejonowe dni skupienia zostają zawieszone.
Z tego względu, na początku listopada ukażą się na naszej stronie internetowej (nszafarze.pl) materiały formacyjne do pobrania i indywidualnego przemodlenia i przepracowania. Informacja o tym zostanie Panom przekazana przez swoich braci odpowiedzialnych
w rejonach.

Zachęcam do gorącej modlitwy za cały świat o ustanie epidemii. Proszę również
o postawę w duchu pokory i posłuszeństwa względem Boga i Kościoła wobec sytuacji, których doświadczamy. Tylko w pokorze i jedności jako Kościół możemy rozeznawać drogę, którą Bóg nam wyznacza.

Z pozdrowieniem i błogosławieństwem kapłańskim dla Was i Waszych rodzin

ks. Ryszard Kilanowicz
Duszpasterz Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej