Cytat z Pisma Świętego

«Ufaj, bliska jest już u Boga [chwila], aby cię uzdrowić, ufaj!» (Tb 5,10b)

KOCHANI!
W dniu 01. marca 2018 złożyłem na ręce Metropolity Krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Duszpasterza Świeckich Pomocników w udzielaniu Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej. Moja rezygnacja została przyjęta.
Z dniem 15. marca 2018 zostałem mianowany wikariuszem Parafii pw. NMP Królowej Polski w Miętustwie.
Proszę Wszystkich Was o godne przyjęcie zarówno decyzji Księdza Arcybiskupa jak i Mojej.
Pozostaję do dyspozycji, jeśli tylko Moje nowe obowiązki pozwolą na zaangażowanie na rzecz nSzafarzy.
Wszystkim za Wszelkie Dobro – Dziękuję.

x. Michał Leśniak