Cytat z Pisma Świętego

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Drodzy Bracia

z przykrością zawiadamiam, że na dzień dzisiejszy Kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej zostaje zawieszony do odwołania.

Jest to spowodowane obostrzeniami prawnymi, jak również z sytuacją, w której znaleźliśmy się wszyscy. Głęboko wierzę, że gdy sytuacja z pandemią się ustatkuje wrócimy do spotkań. Proszę oczekiwać na kolejne informacje.