Cytat z Pisma Świętego

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2013/2014

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już dziewiąty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

W dniu 26.10.2013 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach rozpocznie się kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym spotkaniu do godziny 14.00): 26.10.2013; 23.11.2013; 14.12.2013; 11.01.2014; 25.01.2014; 15.02.2014; 5.04.2014 oraz wyjazdowe rekolekcje 21-23.03.2014 w Bystrej (przyjazd piątek do godz. 18.00 – rozjazd w niedzielę po obiedzie). Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 12.04.2014 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bego.

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu, zakup alby, zakup bursy, uczestnictwo w rekolekcjach).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Jerzego Serwina (w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty można pobrać tutaj).

Kandydatów można zgłaszać do połowy października.

Ankietę personalną można pobrać tutaj.