Cytat z Pisma Świętego

Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (J 4, 7, 9)

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2022/2023

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już siedemnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii.

W naszej archidiecezji wiek mężczyzn, do podjęcia tej posługi, określony został w przedziale 25 do 65 lat.

Rozpoczęcie 15 października 2022 roku o godzinie 9.00, w budynku Caritas Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.

Kurs obejmuje sześć zjazdów w soboty (godz. od 9.00 do 14.00), oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd),

Koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (210 zł), podręczników (40 zł), zakup bursy i cyborium (około 180 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (200 zł).

Błogosławieństwo: kwiecień 2023 r., w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.

Terminy zjazdów

15.10.2022
26.11.2022
10.12.2022
14.01.2023
11.02.2023
11.03.2023
rekolekcje 24-26.03.2023

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Artura Czepiela (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). 

Kandydatów można zgłaszać do 15 października 2022.

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać TUTAJ.

Kandydatów można zgłaszać do 15 października 2022

Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

 

Zasady wyboru Kandydatów i formacji


ZAPISY