Cytat z Pisma Świętego

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2021/2022

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już szesnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

1. Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii,

2. W naszej archidiecezji wiek mężczyzn, do podjęcia tej posługi, określony został w przedziale 25 do 65 lat,

3. Rozpoczęcie 30 października 2021 roku o godzinie 9.00, w budynku Caritas Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.

4. Kurs obejmuje siedem zjazdów w soboty (godz. od 9.00 do 14.00), oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd),

5. Koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

6. Błogosławieństwo: 9.04.2021r., w Sanktuarium świętego Jana Pawła II.

Terminy zjazdów
• 30.10.2021
• 20.11.2021
• 11.12.2021
•   8.01.2022
• 12.02.2022
• 19.03.2022
• rekolekcje 1-3.04.2022
• Błogosławieństwo 9.04.2022 w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie o godzinie 12.00

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków).

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać TUTAJ.

Kandydatów można zgłaszać do 25 października 2021

Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

 

Zasady wyboru Kandydatów i formacji


ZAPISY