Cytat z Pisma Świętego

Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (J 4, 7, 9)

Jesienne spotkania formacyjne w poszczególnych rejonach:

Rej. 1
20 października 2017, Biały Kościół, par. św. Mikołaja g. 18.00

Rej. 2
10 listopada 2017 w parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach ul. Piękna 2.
Msza św. o 18.00

Rej.3
.......

Rej. 4
27 października 2017 w parafii pw Wszystkich Świętych w Babicach.
16.30. Różaniec
17.00. Msza św.

Rej. 5,6
2 grudnia 2017 w Wadowicach
Początek o godz. 16.30

Rej. 7
21 października 2017, Parafia św. Anny w Jasienicy/k. Myślenic

Rej. 8
25 listopada 2017, Ludźmierz.