Cytat z Pisma Świętego

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-2, 13)

Spotkania wiosenne w poszczególnych rejonach:

Rej.1
6 kwietnia 2018 o godz. 18.00 w Parafii pw. Św. Szczepana w Krakowie, przy ul. Sienkiewicza 19

Rej.2
9 marca 2018 o godz. 17.15 rozpocznie się Drogą Krzyżową w Parafii pw. Św. Brata Alberta os. Dywizjonu 303

Rej.3
......

Rej.4
16 marca 2018 o godz. 17.00 rozpoczniemy Mszą św. w parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini - Sierszy

Rej.5,6
9 marca 2018 o godz. 17.00 rozpocznie się Mszą św. w Krzeszowie

Rej.7
10 marca 2018 o godz. 10.00 w Parafii Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie

Rej.8
14 kwietnia 2018 o godz. 10.00 w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium w Ludźmierzu