Cytat z Pisma Świętego

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-2, 13)

Przypominamy, iż w sobotę 8 kwietnia 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 10:30, odbędzie się Uroczystość Błogosławienia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Zapraszamy wszystkich braci. Gromadzimy się tradycyjnie z prawej strony w jednakowych albach.