Cytat z Pisma Świętego

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie, (J 6,35)

Błogosławieństwo nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbyło się 31 marca 2012 rok w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.